Články

Etiketa a karate pridané: 10.12.2010
     Slovo etiketa je francúzskeho pôvodu a označuje súbor spoločenských zvyklostí, chovania sa a pravidiel. Tak ako je etika najvnútornejšou zákonitosťou a kritériom hodnotenia správania sa, etiketa je súhrn pravidiel týkajúcich sa vonkajšej - formálnej stránky správania sa.
celý článok
História VÚKABU pridané: 03.12.2010
     Vznik VÚKABU - Východoslovenskej únie karate a bojových umení sa datuje na 19.máj 1990. VÚKABU nadviazala na východoslovenský krajský zväz karate.
celý článok
Etika a karate pridané: 01.12.2010
     Slovo etika vzniklo z gréckeho slova etos, ktoré znamená zvyk, mrav, či obyčaj. Predmetom skúmania etiky je morálka ako stránka života spoločenského človeka. Je to súhrn určitých morálnych zásad, ktoré určujú naše správanie.
celý článok