Július Valenta

Profil trénera
Stupeň SZK: 7. DAN
Stupeň I.K.G.A.:4. DAN
Trénerska trieda: tréner I. triedy
Rozhodcovská trieda:rozhodca I. triedy
Funkcie:prezident VÚKABU, viceprezident SZK, šéf inštruktor I.K.G.A.
Späť na zoznam trénerov