Štefan Demko

Profil trénera
Stupeň SZK: 3. DAN
Stupeň I.K.G.A.:3. DAN
Trénerska trieda: pomocný tréner
Rozhodcovská trieda:rozhodca III. triedy
Funkcie:Generálny sekretár IKGA Slovakia
Späť na zoznam trénerov