Štefan Szeles

Profil trénera
Stupeň SZK: 1. DAN
Stupeň I.K.G.A.:1. DAN
Trénerska trieda: tréner III. triedy
Rozhodcovská trieda:rozhodca II. triedy
Späť na zoznam trénerov