logo-w-name(KKTJMKE)psd

O nás

Deň 1.1.1984 bol pre nás deň s veľkým“D”. Presne v tento deň totiž vznikol oddiel KARATE pri TJ Metropol v Košiciach.

Neboli sme však začiatočníci, pretože sme existovali už od septembra 1974 ako oddiel Juda a Karate pri TJ VSŽ. Bol to prvý oficiálny oddiel karate na východnom Slovensku, ktorý založili pán Eugen Lenorovič a Mgr. Ladislav Kita (teraz už PhDr.)…

Viac

Aktuality

 • Etika a karate

  Slovo etika vzniklo z gréckeho slova etos, ktoré znamená zvyk, mrav, či obyčaj. Predmetom skúmania etiky je morálka ako stránka života spoločenského človeka. Je to súhrn určitých morálnych zásad, ktoré určujú naše správanie. Úcta k učiteľovi je samozrejmou súčasťou etiky a nie vyžadovaním si učiteľo...
  0Comments
  18.03.2018
 • História VÚKABU

  Vznik VÚKABU – Východoslovenskej únie karate a bojových umení sa datuje na 19.máj 1990. VÚKABU nadviazala na východoslovenský krajský zväz karate. Nová doba nám poskytla možnosť samostatne rozhodovať o dianí karate na východnom Slovensku a Slovenský zväz karate sa stal rovnocenný partner a zas...
  0Comments
  26.02.2018
 • Etiketa a karate

  Slovo etiketa je francúzskeho pôvodu a označuje súbor spoločenských zvyklostí, chovania sa a pravidiel. Tak ako je etika najvnútornejšou zákonitosťou a kritériom hodnotenia správania sa, etiketa je súhrn pravidiel týkajúcich sa vonkajšej – formálnej stránky správania sa. Účelom etikety je napo...
  0Comments
  26.02.2018

Aktuality