18
03
2018

Etika a karate

Slovo etika vzniklo z gréckeho slova etos, ktoré znamená zvyk, mrav, či obyčaj. Predmetom skúmania etiky je morálka ako stránka života spoločenského človeka. Je to súhrn určitých morálnych zásad, ktoré určujú naše správanie. Úcta k učiteľovi je samozrejmou súčasťou etiky a nie vyžadovaním si učiteľo...

26
02
2018

História VÚKABU

Vznik VÚKABU – Východoslovenskej únie karate a bojových umení sa datuje na 19.máj 1990. VÚKABU nadviazala na východoslovenský krajský zväz karate. Nová doba nám poskytla možnosť samostatne rozhodovať o dianí karate na východnom Slovensku a Slovenský zväz karate sa stal rovnocenný partner a zas...

26
02
2018

Etiketa a karate

Slovo etiketa je francúzskeho pôvodu a označuje súbor spoločenských zvyklostí, chovania sa a pravidiel. Tak ako je etika najvnútornejšou zákonitosťou a kritériom hodnotenia správania sa, etiketa je súhrn pravidiel týkajúcich sa vonkajšej – formálnej stránky správania sa. Účelom etikety je napo...