Blog

26
08
2020

Poráč park 2020

Aj tohtoročné sústredenie nášho oddielu, plné pohybu, dojmov a aktívneho odpočinku, bolo úspešne absolvované všetkými účastníkmi. Prikladáme niekoľko záberov na priblíženie skvelej atmosféry.

18
03
2018

Etika a karate

Slovo etika vzniklo z gréckeho slova etos, ktoré znamená zvyk, mrav, či obyčaj. Predmetom skúmania etiky je morálka ako stránka života spoločenského človeka. Je to súhrn určitých morálnych zásad, ktoré určujú naše správa...

26
02
2018

História VÚKABU

Vznik VÚKABU – Východoslovenskej únie karate a bojových umení sa datuje na 19.máj 1990. VÚKABU nadviazala na východoslovenský krajský zväz karate. Nová doba nám poskytla možnosť samostatne rozhodovať o dianí karate...

26
02
2018

Etiketa a karate

Slovo etiketa je francúzskeho pôvodu a označuje súbor spoločenských zvyklostí, chovania sa a pravidiel. Tak ako je etika najvnútornejšou zákonitosťou a kritériom hodnotenia správania sa, etiketa je súhrn pravidiel týkajú...