Etika a karate

18.03.2018

Slovo etika vzniklo z gréckeho slova etos, ktoré znamená zvyk, mrav, či obyčaj. Predmetom skúmania etiky je morálka ako stránka života spoločenského človeka. Je to súhrn určitých morálnych zásad, ktoré určujú naše správanie.

Úcta k učiteľovi je samozrejmou súčasťou etiky a nie vyžadovaním si učiteľovej pozornosti. Bez úcty k učiteľovi sa strácajú dôležité súčasti cesty Karate. Pokročilí žiaci pestujú túto úctu a sú príkladom pre mladších kolegov – nováčikov, ktorí sa prirodzene prispôsobujú. Na zlom príklade sa učenie a plnohodnotné vzťahy nedajú budovať. Keď pokročilí žiaci očakávajú určité správanie od nižších technických stupňov, a sami to nepreukazujú vyšším technickým stupňom, takáto skupina sa dostáva do slepej uličky a vedie ku konfliktom a následnému rozpadu skupiny, či ku stagnácii vo vývoji.

Etika nie je ani vec, ktorá sa odkladá, keď človek vychádza z dojo (telocvične). Etika nie je etikou, keď nie je tým najvnútornejším presvedčením a keď ju človek vďačne obchádza, keď sa nikto nedíva. Etické pravidlá boli v klasických školách kodifikované v podobe hesiel, či prikázaní, ktoré boli presne formulované a prísne dodržiavané. Tu sú niektoré z nich:

 • Budem hrdý, že sa uberám cestou go-ju.
 • Budem zdvorilý v správaní.
 • Budem jednoduchý a mužný.
 • Budem rozvíjať ducha spolupráce.
 • Vždy si uchovám bojového ducha karate.

Cieľom cvičenia karate nie je víťazstvo nad druhým, ale nad sebou samým. Vnútornú situáciu človeka rieši trvale snaha o dominovanie nad sebou samým, nad vlastnou slabosťou a nie nad inými. Iste je zápas s inými dôležitý, ale ako referenčný rámec, nie ako konečný cieľ. Preto orientovanosť etiky a motivácie dovnútra je jedným z najdôležitejších znakov odlišujúcich pravého karatistu od ostatných.
Niektoré z hesiel, ktoré formovali polstáročia cvičencov karate:

 • Láska k vlasti a tradíciam svojho ľudu.
 • Úcta k starším vekom, technickým stupňom, k predstaveným.
 • Sebaovládanie v dojo i v živote.
 • Skromnosť-cesta nikdy nie je skončená,vždy sú od nás aj lepší.
 • Neukazovať sa na verejnosti.
 • Pravdovravnosť.
 • Bezkonfliktovosť.
 • Byť príkladom ostatným.
 • Disciplinovanosť.
 • Neagresívnosť.
 • Húževnatosť.

Tri základné pravidlá v dojo:

 • V dojo každý pracuje.
 • Každý začína od začiatku.
 • V dojo nič nie je dovolené.
Related posts