01
10
2020

Nábor členov a rozpis tréningov

Rozpis tréningov počas opatrení:


Tréningy budú vedené v telocvični TJ Metropol
ul. Rastislavova č. 32 Košice

NÁBOR – noví cvičenci, začiatočníci:
Utorok: 16:30 – 18:00 hod.
Štvrtok: 16:30 – 18:00 hod.

C skupina – 9. a 8. kyu:
Utorok: 16:30 – 18:00 hod.
Štvrtok: 16:30 – 18:00 hod.

B skupina – 5. – 7. kyu:
Pondelok: 16:30 – 18:00 hod.
Streda: 16:30 – 18:00 hod.
Piatok: 16:30 – 18:00 hod.

A skupina – 4. kyu a vyššie:
Pondelok: 18:00 – 19:30 hod.
Streda: 18:00 – 19:30 hod.
Piatok: 18:00 – 19:30 hod.

Tréningy budú vedené podľa tohto rozpisu od 5.10.2020 až do odvolania.