HISTÓRIA KLUBU

Deň 1.1.1984 bol pre nás deň s veľkým„D“. Presne v tento deň totiž vznikol oddiel KARATE pri TJ Metropol v Košiciach.

Neboli sme však začiatočníci, pretože sme existovali už od septembra 1974 ako oddiel Juda a Karate pri TJ VSŽ. Bol to prvý oficiálny oddiel karate na východnom Slovensku, ktorý založili pán Eugen Lenorovič a Mgr. Ladislav Kita (teraz už PhDr.). Prestupom do TJ Metropol Košice sme sa osamostatnili od juda a vytvorili lepšie podmienky pre ďalšie napredovanie karate. Najväčšiu zásluhu na tom má pán Július Valenta a Eugen Lenorovič.

Pre riadenie činnosti novovzniknutého oddielu bol zvolený 5-členný výbor v zložení :

 • Predseda: Lenorovič Eugen
 • Podpredseda a šéftréner: Valenta Július
 • Tajomník: Ing. Hajdu Ivan
 • Hospodár: Ing. Ficeri Ondrej
 • Člen: MUDr. Stebnický Milan

Trénerske žezlo oddielu karate prevzal pán Július Valenta. To je počiatok našej cesty.

Koncepčne oddiel napreduje v dvoch líniach a to v tradičnej a športovej. V rámci tradičnej sa oddiel napojil na medzinárodnú organizáciu I.K.G.A. pod vedením prezidenta Goshi Yamaguchiho, najmladšieho syna legendárneho Gogena Yamaguchiho (1909-1989), ktorý po smrti Chojuna Miyagiho (1888-1953) prevzal vedenie štýlu Goju-ryu. V tejto organizácii pôsobíme od r. 1982. Druhou líniou je športové karate, ktorému dávame prednosť hlavne v mládežníckej sfére, kde oddiel patrí medzi najlepšie vo VÚKABU, v ktorej sme organizovaní.

Úvod celého diania karate na Slovensku smeroval bližšie k športovej línii a preto v prvých rokoch po založení sa metodicky prispôsobil tomuto trendu. Už v 70-tych rokoch a potom v 80-tych sa vyprofilovali výborní karatisti a to: I. Hajdu, P. Bóna, P. Mathes, G. Řebíček, O. Ficeri, F. Kačík, J. Valenta, P. Radačovský, ktorí na športovom poli dosahovali dobré výsledky. Postupne sa k nim pridávali mladší, z ktorých sa vďaka kvalitnejšej metodike prípravy stali špičkoví pretekári, a to: V. Šidlík, M. Holub, P. Urdzík, P. Toya, P. Trcka, B. Vikuk, F. Stacho, L. Brenvasser, R. Broniševský, V. Viglašský a z dievčat I. Grossová, O. Krihová, E. Krihová, S. Verlíková, D. Lopatková, J. Hudáková, Z. Trcková, J. Čechovská a iné. Táto generácia naštartovala a potiahla mládež, ktorá neskôr koncom 90-tych rokov a na začiatku nového milénia dosahovala na domácich a zahraničných fórach výborné výsledky. Boli to J. Olekšák, M. Hrunčák, R. Kmec, R. Bodnár, Š. Demko, M. Franko, L. Rácová, súrodenci S. a T. Beňoví, B. Botunová, M. Kimáková, L. Servilová, súrodenci K. a N. Ďurčanskí, T. Girmanová, S. Ferková, K. Sarková. Takmer všetci z nich patrili k užšej či širšej reprezentácii Slovenska, či už v kata alebo v kumite. Táto generácia sa pravidelne zúčastňovala MS alebo ME, prinášala cenné kovy z medzinárodných, ale aj domácich turnajov a každoročne získavala tituly majstrov SR.

V súčasnosti prevažuje v klube generácia mladých, nádejných pretekárov, pričom mnohí z nich sú už v tak mladom veku niekoľkonásobnými majstrami SR. Spomeňme V. Valentovú, V. Andrásiovú, M. Šarišského, V. Murcka, F. Subovicsa, M. Verebesovú, T. Beloviča, M. Fečka, D. Čajkovú, M. Orátorovú.

Napriek športovým úspechom držíme aj tradičnú líniu, ktorou musia prejsť všetci cvičenci a stupne technickej vyspelosti získavajú zvládnutím skúšobného poriadku Goju-kai I.K.G.A. Našim cieľom okrem športových úspechov je preniknúť ku koreňom štýlu Goju-ryu, ktorému sme zostali verní dodnes.

Majstrovské stupne Karate oddielu ŠZ TJ Metropol Košice (aktívni členovia):

 • Július VALENTA – 7. DAN – šéftréner oddielu
 • Ondrej FICERI – 4. DAN
 • Ladislav BRENVASSER – 4. DAN
 • Ján OLEKŠÁK – 4. DAN
 • Štefan DEMKO – 4. DAN
 • Štefan FEKETE – 3. DAN
 • Štefan SZELES – 1. DAN
 • Ladislav IVAN – 1. DAN
 • Lucia RÁCOVÁ – 1. DAN
 • František BOROVSKÝ – 1. DAN
 • Jakub LENČÉŠ – 1. DAN
 • Ľuboš ČAJKA – 1. DAN

Čestný člen Karate oddielu ŠZ TJ Metropol Košice:

 • Eugen LENOROVIČ – 4. DAN