Július

Valenta

Šéf tréner

 

Stupeň SZK: 7. DAN
Stupeň I.K.G.A.: 4. DAN
Trénerska trieda: tréner I. triedy
Rozhodcovská trieda: rozhodca I. triedy
Funkcie: prezident VÚKABU, viceprezident SZK, šéf inštruktor I.K.G.A.