01
09
2020

Začiatok tréningov september 2020

Prosíme všetkých cvičencov oddielu karate aby potvrdili svoju účasť na tréningoch. Tréningy začínajú kvôli bezpečnostnej situácii (Covid19) od 15.09.2020 v telocvični na ŠZŠ Inžinierska (v prípade zmien situácie budete informovaní na stránke).
Prosíme záujemcov aby kontaktovali buď šéftrénera Júliusa Valentu, alebo trénerku Gitku Szelesovú.

Potrebujeme nahlásiť: Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Adresu a dosiahnutý Stupeň technickej vyspelosti (kyu/dan) cvičenca.
Platí to aj pre nových cvičencov so záujmom prihlásiť sa do oddielu Karate Metropol Košice.

Údaje potrebujeme dostať do 07.09.2020

Kontakty:
Július Valenta
tl.č.: 0905 753 524
jvalenta@centrum.sk
Gitka Szelesová
gitkaszelesova@gmail.com
tl.č.: 0905 452 585